مشخصات فردی و زندگینامه
نام:داود
نام خانوادگی:موذنیان
پست الکترونیک:davod.moazenian@gmail.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، تبلیغ

زندگی نامهسایت: andisheyeno.ir

کانال در ایتا: https://eitaa.com/andisheyeno