روحیه اعتماد به نفس ملی و ۳ مانع اصلی؛
38 بازدید
موضوع: سایر


پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «دو روی سکه حمایت از کالای ایرانی» به تبیین نقش عنصر اعتمادبه نفس در تحقق شعار سال پرداخته شد. این یادداشت که در واقع تکمله یادداشت مذکور است به معرفی سه مانع عمده در راه رسیده به روحیه خودباوری و اعتماد به نفس می پردازد. لازم به تذکر است که این سه مانع برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری است که برای پرهیز از اطاله کلام اصل فرمایشات حذف و فقط در پاورقی نشانی آن ذکر شده.

1. یأس پراکنی و تیره کردن افق: یکی از موانع در راه تحقق اعتماد به نفس ملی تیره کردن افق و به رخ کشیدن و بزرگنمایی فاصله های علمی است.(۱) این بزرگنمایی و یأس پراکنی در فضای جامعه، مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی و لایه نخبگانی باعث از بین رفتن روحیه خودباری و اعتماد به نفس می شود. روحیه ای که عدم تحقق آن پایه های تحقق حمایت ازکالا و تولیدات ایرانی را تخریب می کند.

2. نقدهای غیر منطقی: عامل دیگر، از بین بردن اعتماد به نفس به واسطه اشکالات، خرده گیری ها و نقدهای بیاساس و غیرمنطقی است.(۲) این خصیصه سیره ثابت برخی افراد در جناح های مختلف شده و بیشتر یک بازی سیاسی بر مبنای قبیله گرایی است که حاصل آن تنها خرد شدن اعتماد به نفس در جامعه است.

3. پروپاگاندای مطبوعات و رسانه ها: در جنگ های رسانه ای، تبلیغاتی و حملات جنگ نرم و جنگ روانی آنچه که سیبل تیرهای این نوع از جنگها است همین روحیه اعتماد به نفس ملی است تا حدی که یا به طور کامل از میان برود و یا تا حدی تضعیف و متزلزل شود که کارایی نداشته باشد.(۳)

داودموذنیان
✅ منتشر شده در: http://www.rasanews.ir/detail/news/562159/2067

✅ آی دی اندیشه نو در ایتا ، آی گپ و سروش:
🆔 @andisheyeno
✅ آی دی اندیشه نو در تلگرام:
🆔 @moazenian
پی نوشت ها:
۱. برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری؛ 13/10/1386

۲. همان.

۳. همان.